27 maart 2020

Voor de gezondheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en alle andere contacten met wie INCA Techniek samenwerkt, volgt ook INCA Techniek de strenge richtlijnen van het RIVM voor het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus – COVID-19.

Feiten over het virus

De belangrijkste symptomen zijn koorts (boven de 38 graden) met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

De kans dat mensen besmet raken via goederen is erg klein. Pakketjes uit China en andere besmette gebieden zijn enkele dagen onderweg. Als er al nieuw coronavirus op zou zitten, overleeft het virus dat niet. Omdat het coronavirus via vieze handen overgedragen kan worden, is regelmatig handen wassen een goede maatregel om verspreiding te voorkomen.

Hoe snel kun je geneest na een besmetting is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

Medewerkers van INCA Techniek houden zich aan de volgende omgangsafspraken:

* Blijf zoveel mogelijk thuis;

* Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen;

* Was handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;

* Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;

* Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts éénmaal;

* Kom niet naar werk bij koorts (boven 38 graden), hoesten en/of griep;

* Raak met je handen niet je gezicht;

* Schud geen handen.

Wat merkt u?

Het is naïef om te stellen dat u hier niets van zult merken. Mocht ook INCA Techniek te maken krijgen met een hoger ziekteverzuim door coronavirus of veiligheidsvoorschriften, dan zouden doorloop- en levertijden van reparaties en nieuwe scootmobielen vertraging kunnen oplopen. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te voorkomen, zowel het ziek worden als de vertraging.

Verder is het belangrijk om te weten:

- De fabriek en showroom zijn op dit moment niet toegankelijk voor anderen dan medewerkers van INCA Techniek. Voor leveranciers is de gebruikelijke afleverlocatie beschikbaar, waardoor contact met de chauffeurs en medewerkers zo veel mogelijk voorkomen wordt.

- INCA Techniek werkt volgens de social distance richtlijnen. Bij aflevering, passing of anders wordt de 1,5 meter afstand tot anderen nageleefd.

- Het voortraject voor een passing wordt uitgebreid, waardoor er in de meeste situaties sneller het juiste advies uitgebracht kan worden. Lees hiervoor de mailing aan de zorginstellingen.

- Bij aflevering wordt de opleverbon door de INCA chauffeur zelf afgetekend door uw naam en geboorteplaats te vragen en te noteren.

- Laat het INCA Techniek weten als u in de risico-groep valt, zodat er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden.

- Breng INCA Techniek zo snel mogelijk op de hoogte wanneer er bij u of in uw directe omgeving besmetting met het coronavirus heeft plaats gevonden indien wij bij u geweest zijn of zullen komen.

De aangewezen medewerkers bij INCA Techniek houden de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. info@incatechniek.nl / 0527-744046

Specialist in mobiliteit
  • Aandacht voor UW mobiliteitsprobleem!
  • Nederlands fabricaat
  • Zeker van service