Bolderwagenreparatie

1 oktober 2020

Afgelopen week heb ik deelgenomen aan een Webinar van diverse partijen die samen werken om de kabinetsvoorstellen te maken voor gebruik van LEV's (Licht Elektrische Voertuigen). Een aantal zaken hebben ze al duidelijk gecategoriseerd, maar er is ook nog heel veel onduidelijk. Het werkelijk uitwerken van de plannen kan nog wel tot ver in 2021 duren. Ik verwacht dan ook niet eerder dan eind 2021 hier duidelijke richtlijnen voor.

Dit heeft direct consequenties voor het al dan niet weer gaan gebruiken van de bolderwagens.

Ik laat onderstaande tekst van mei 2019 staan, opdat we niet vergeten...

Met vriendelijke groet,

Marina Veenhuis-van Buuren

(Directeur-eigenaar INCA Techniek)


Aan alle BSO’s in Nederland,

Voorwoord

Het afgelopen half jaar heeft het team van INCA zich enorm gerealiseerd wat de impact is voor de BSO’s na het besluit van het ministerie dat de bolderwagen niet meer de weg op mag. Naast onze reguliere werkzaamheden, het bouwen van o.a. scootmobielen; zien wij het maatschappelijk belang om het probleem wat is ontstaan voor de BSO’s zo snel mogelijk op te lossen. Ook de kosten spelen hierin een grote rol

De reparaties van de bolderwagens kunnen bij INCA Techniek worden uitgevoerd.

INCA Techniek is een zelfstandige organisatie en heeft geen connectie met de fabrikant.

Vergelijkbaar met een garage of reparateur naar uw keuze, waar u uw auto, fiets, scooter e.d. voor service, onderhoud en reparatie naartoe zou brengen.

Reparatie bolderwagen(s)

De reparaties van de bolderwagens worden uitgevoerd volgens de nieuwe richtlijn vanuit de overheid; maar ook worden de strenge aanvullende veiligheidseisen van uit INCA Techniek extra toegepast om de bolderwagens extra veilig te maken, zoals eigen Inca software met de door de Tüv goedgekeurde parameters.

De Kosten voor de reparatie waren in mei 2019 geschat op € 2.850,- inclusief 21% btw per bolderwagen.

Alle overige kosten, zoals transport worden apart berekend. U kunt natuurlijk zelf het transport verzorgen.

Specifieke wensen en meer- of minderwerk ontstaan vanuit de overheid opgelegde aanvullende eisen zullen worden doorberekend.

INCA Techniek is uw partner voor de reparatie van uw bolderwagen.

Wanneer u zelf eigenaar bent van uw bolderwagen(s), mag u zelf bepalen bij wie u een reparatie, onderhoud of service laat uitvoeren. Net als bij uw fiets, bus of auto. Mitsdien het bedrijf gekwalificeerd is om de reparaties uit te voeren conform de richtlijnen vanuit de overheid. INCA Techniek is daarvoor uw partner. De realistische verwachting is dat eind mei 2019 de definitieve reparatie kan beginnen, gezien de nog af te geven goedkeuringen.

Na vrijgave tot toelating door het RDW kan INCA Techniek starten met de reparaties aan de bolderwagens


Betalingsvoorwaarden: 40% bij opdracht, 40% bij aflevering en 20% binnen 30 dagen.

Garantie 24 maanden conform BOVAG voorwaarden.

Mail naar info@incatcehniek.nl of maak gebruik van ons contactformulier.


Specialist in mobiliteit
  • Aandacht voor UW mobiliteitsprobleem!
  • Nederlands fabricaat
  • Zeker van service